Уведомление от Лонг Ем ООД за ИП за „Промяна на параметрите на един вятърен генератор, касаеща номинална мощност от 1,5МВ на 2МВ, височина на кулата 78м, диаметър на ротора 80м в ПИ 23769.52.106″

От “ЛОНГ ЕМ ” ООД, ЕИК 119591447, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Андрей Василев-Амира“ №38, ет.4, ап.11 На основание чл. 4, ал. 1, във връзка с ал....

Виж още

Лонг Ман преминава към Home Office режим на дейност, считано от 16.03.2020 г.

Уважаеми колеги, партньори и приятели, Искаме да ви уверим, че в усложнената епидeмиологична обстановка и тези тежки за обществото ни времена, компаниите от структурата на Лонг Ман Холдинг...

Виж още

Присъединихме към световната търговска мрежа на NRG systems – водеща компания в областта на вятърно-измервателните технологии

Американската компания NRG Systems www.nrgsystems.com е революционер и световен лидер в областта на проектирането и производството на измервателна апаратура във Вятърната Енергетика. Създаването на иновативни и интелигентни…

Виж още

Лонг Ман сключи първите договори за енергийно управление с производители с инсталирана мощност 4 МВ и над 4МВ

Благодарение на дългогодишния опит на Лонг Ман Холдинг в областта на административното, търговското и техническото управление на вятърни паркове и на натрупаното към нас доверие от страна на ВЕИ...

Виж още

Промените в сектор енергетика

През месец май 2018 г. бяха приети промени в ЗЕ и ЗЕВИ, свързани с либерализацията на пазара на електроенергия в България. Основната промяна в Закона за енергетиката за...

Виж още