Сервиз и поддръжка

Отличното техническо състояние на вятърните генератори и присъединителните съоръжения е един от главните фактори за постигане максимална ефективност в производството на електрическа енергия, респ. в приходите от продажбата ѝ.   В тази връзка компанията изгради модерна сервизна база в сърцето на вятърната енергетика в България – региона на гр. Каварна. Тя позволява извършването в пълен обем на дейностите по сервиз и техническа поддръжка на вятърните паркове на клиентите, доверили се на компанията. В сервизната база са на разположение добре обучени техници готови да реагират по най-бързия начин на възникнала необходимост от ремонти.

Какво можем да направим за вас?

 • Инспекция на генератора
 • Инспекция на скоростната кутия
 • Инспекция на трансформатора
 • Инспекция на системата за позициониране на крилата (pitch system)
 • Инспекция нa системата за позициониране на гондолата (yaw system)
 • Доставка и подмяна на резервни части
 • Доставка и подмяна на главни компоненти
 • Доставка на консумативи
 • Инспекция и ремонт на крила
 • Проверка и смяна на масло
 • Поддръжка и сервиз на MV оборудване и трансформаторна станция
 • Поддръжка и сервиз на SCADA система, оптични кабели и кабели ниско напрежение
 • Зимна поддръжка и ремонт на пътища за достъп и кранови площадки
 • Поддръжка на площите под вятърните генератори

Инспекция и ремонт на крила

Крилата на вятърните турбини са изложени на постоянен риск от повреда по време на работа при различни метеорологични условия. Ей Би Си Уинд Фарм провежда регулярна инспекция на крилата и кулите на вятърните турбини, които обслужва и при необходимост извършва ремонти. Компанията разполага с платформа за достъп до кули и крила при височина на хъба до 105м. Платформата за достъп позволява извършване на инспекции, почистване и боядисване на кули, инспекция и ремонт на крила. Ей Би Си Уинд Фарм разполага с UV система за ремонт на крила, чрез която се извършва обработка на уязвената зона на крилото в температурен интервал 5°-30°C. Оборудването предоставя изключително бързи и качествени резултати.

С повече от 17 години опит в бранша, Ей Би Си Уинд Фарм се превърна в доверен партньор създаващ нови нива в производителността на съоръженията.  За да се сведат до минимум дългите и тежки ремонти, компанията залага на превантивната профилактика, която се е превърнала във водещ приоритет. По този начин значително се намалява времето за престой поради ремонти и се увеличава ефективността на машините. В зависимост от нуждите на своите клиенти, компанията предлага гъвкави решения за всеки индивидуален вятърен парк, покривайки широк обхват от услуги свързани с поддъжката и оптималното опериране.

За нас  удовлетвореността на клиентите е от голямо значение и непрекъснато работим върху развитието на предлаганите услуги. С интегрирането на модерни електнонни платформи и услуги се стремим да сме в крак със световните тенденции на пазара.

Инспекции с Дрон

Следвайки модерните технически тенденции, компанията започна извършване на инспекции на състоянието на витлата на вятърните генератори с дрон. По този начин се постига максимално оптимизиране на срока и разходите за такива инспекции.

Компоненти на склад

За да осигури минимален престой на вятърните генератори в следствие на аварии и при необходимост от смяна на отделни компоненти, компанията изгради модерно сервизно депо със запаси от резервни части за вятърни турбини на различни производители.