В сърцето на <br> <strong>вятърната енергетика</strong>

В сърцето на
вятърната енергетика

Развитие, изграждане и управление на вeтрoенергийни проекти

В сърцето на <br> <strong>вятърната енергетика</strong>

В сърцето на
вятърната енергетика

Развитие, изграждане и управление на вeтрoенергийни проекти

В сърцето на <br> <strong>вятърната енергетика</strong>

В сърцето на
вятърната енергетика

Развитие, изграждане и управление на вeтрoенергийни проекти

В сърцето на <br> <strong>вятърната енергетика</strong>

В сърцето на
вятърната енергетика

Развитие, изграждане и управление на вeтрoенергийни проекти

В сърцето на <br> <strong>вятърната енергетика</strong>

В сърцето на
вятърната енергетика

Развитие, изграждане и управление на вeтрoенергийни проекти

В сърцето на <br> <strong>вятърната енергетика</strong>

В сърцето на
вятърната енергетика

Развитие, изграждане и управление на вeтрoенергийни проекти

Защо <br> <b>избрахме вятъра</b>

Защо
избрахме вятъра

Още от древността с изобретяването на мелниците и ветроходните платна, вятърът се е използвал като източник на енергия. В съвременното общество, където нуждата от повече надеждни, чисти и възобновяеми източници на енергия е едно от най-големите предизвикателства пред човечеството, предимствата на вятъра не могат да останат незабелязани - леснодостъпен, безплатен, чист и неизчерпаем енергиен източник.

Развитието на проекти в подходящи ветрови райони близо до брега на морето и по високите части на планините, позволява използването на максимума от потенциала на този източник, въпреки непостоянната скорост и посока.

Финансовите предимства се свързват с конкурентноспособността на цената на електроенергията и независимостта от добив на полезни изкопаеми и цени на горива. Значителни са ползите за природата и околната среда. Освен евтина, вятърната енергия е екологично чиста и възобновяема - няма замърсяване на въздуха и почвите, отделяне на СО₂ емисии и радиоактивни отпадъци. Терените, на които се изграждат вятърните паркове, могат да бъдат използвани за индустриални или земеделски дейности без да се нарушава еко равновесието и живота на населението.

Съвременният начин на живот се нуждае от все повече електроенергия. Нейното осигуряване се превръща в един от най-важните въпроси, пред които сме изправени. Предизвикателство е да се намери ефективен, евтин и екологично чист начин за производството й.

Ние избрахме вятъра

Компанията
в цифри
2023

380Mw

Завършени проекти

550Mw

Проекти в развитие

110Mw

Енергиен и търговски мениджмънт

100Mw

Технически мениджмънт и поддръжка

341+Gwh

Произведено електричество, 2023

Бързи връзки

За нас

Лонг Ман Холдинг е единственият Български независим доставчик на услуги във ВЕИ сектора и оператор, предоставящ търговско и техническо управление на вятърни паркове.

Услуги

Наша водеща цел е предоставянето на пълен набор от услуги във ветроенергeтиката, обезпечаване проекта на експертно ниво във всички етапи на неговото изпълнение, цялостна координация  и грижа за постигане високо качество, добри икономически и финансови резултати на инвестицията.

Проекти

Всеки проект, който осъществяваме е възможност за нас да внесем нашия дългогодишен опит и професионалните си умения. Познаваме средата и процесите, запознати сме с особеностите на индустрията, затова вярваме, че предоставяме най-експертните решения и твърдо стоим до нашите клиенти във всеки един етап на тяхната инвестиция.