Лонг Ман сключи първите договори за енергийно управление с производители с инсталирана мощност 4 МВ и над 4МВ

Благодарение на дългогодишния опит на Лонг Ман Холдинг в областта на административното, търговското и техническото управление на вятърни паркове и на натрупаното към нас доверие от страна на ВЕИ производителите, първите ни клиенти в направление енергиен мениджмънт за производители с инсталирана мощност 4MW и над 4MW са вече факт. От началото на 2019 г. Лонг Ман може да се похвали с първите си сключени договори за енергийно управление в този сегмент, като към настоящия момент вече над 10 компании с обща инсталирана мощност над 45MW се се доверили на нашия екип. Уверени сме, че управляваните от Лонг Ман мощности бързо ще нараснат.
Този пакет услуги е свързан с новата законодателна рамка, действаща от 01.01.2019 г., която постави производителите на електрическа енергия от ВЕИ с инсталирани мощности от 4MW и над 4MW в ситуация на реална конкурентост и пазарен риск и наложи редица изисквания. В светлината на направените законови промени, Лонг Ман се ангажира с повишаване на финансовите резултати на своите клиенти, чрез оптимизиране на разходите за балансираща енергия и успешната продажба на произведената от тях електрическа енергия на енергийната борса.