Присъединихме към световната търговска мрежа на NRG systems – водеща компания в областта на вятърно-измервателните технологии

Американската компания NRG Systems www.nrgsystems.com е революционер и световен лидер в областта на проектирането и производството на измервателна апаратура във Вятърната Енергетика. Създаването на иновативни и интелигентни технологии за глобална устойчивост на природните ресурси и развитие на енергетиката от възобновяеми източници е една от основните мисии на NRG Systems. Компанията е силно развита и оперира на всички континенти, като притежава глобална партньорска мрежа. За региона на България, Лонг Ман е първият и единствен официален представител. Наш екип от специалисти, притежаващи необходимите технологични познания и компетенции, ще представя и предлага на клиентите богатата продуктова гама на компанията. Предлагаме технологичен съпорт, както за  България, така и за региона, като дейностите, които можем да изпълним в тази връзка, са инсталиране на вятърната апаратура, нейната експлоатация и поддръжка, анализ на резултатите от измерванията и изготвяне на финален репорт с получените данни.
Горди сме, че се присъединихме към глобалната дилърска мрежа на NRG Systems и вярваме, че ще си партнираме с американската компания по най-добрия и ефективен начин.