Лонг Ман преминава към Home Office режим на дейност, считано от 16.03.2020 г.

Уважаеми колеги, партньори и приятели,

Искаме да ви уверим, че в усложнената епидeмиологична обстановка и тези тежки за обществото ни  времена, компаниите от структурата на Лонг Ман Холдинг АД изпълняват своите задължения в пълен обем.
Изразявайки своята съпричастност към настоящата ситуация, ръководството на компанията прие необходимите социално отговорни решения и предприе предпазни мерки.
В спешен порядък беше създадена нова организацията на работа за всички служители и работници в офисите в гр. Варна и гр. Каварна.
От 16.03.2020г. офисът на Лонг Ман ООД премина към Home Office дейност, която ще продължи до отмяна на извънредното положение и успокояване на обстановката, свързана с разпространението на Covid-19. Всички наши служители продължават да работят дистанционно, като работният процес, свързан с нашата дейност, е непрекъснат и протича в пълен обем.
В базата на АВС Уинд Фарм в гр. Каварна техническите и диспечерски екипи са на работните си места и продължават да изпълняват стриктно задълженията си в условията на засилени предпазни мерки, за да не се допусне престой на управляваните и поддържани от нас вятърни електрически централи.
Промяната в организацията на работата не води до сътресения и нашите клиенти ще продължат да получават приходите си от продадена електрическа енергия  и от Фонд СЕС в договорените срокове.
Уверяваме Ви, че ние собствениците на Лонг Ман Холдинг и нашите експертни екипи полагаме всички сили, за да дадем своя, макар и малък принос, енергийната система на България да продължи да осигурява безаварийно електрическа енергия на българските граждани и бизнес.

Пазете се, бъдете здрави и отговорни един към друг и към българското общество!