УСЛУГИ

Нашите услуги

Наша водеща цел е предоставянето на пълен набор от услуги във ветроенергeтиката, обезпечаване проекта на експертно ниво във всички етапи на неговото изпълнение, цялостна координация  и грижа за постигане високо качество, добри икономически и финансови резултати на инвестицията.