Изграждане на проекти

През последните 17 години, Лонг Ман Холдинг чрез Ей Би Си Уинд Фарм затвърди позицията си на лоялен и надежден партньор в изграждането на вятърни паркове.  Компанията е предложила цялостни решения за изграждането на повече от 32 вятърни парка и е участвала в различни етапи от изграждането на проекти с обща мощност 350MW. 

Какво можем да направим за вас?

  • Изграждане на електрическа и комуникационна инфраструктура - подстанции, подземни и въздушни електропроводи, компенсации за реактивна енергия, присъединителни съоръжения, оптични трасета, внедряване на СКАДА-система
  • Изграждане на фундаментите на вятърните генератори, вкл. хидроизолации

  • Изграждане на пътища за достъп, кранови площадки
  • Монтаж на вятърните генератори вкл. осигуряване на кранове за извършването на монтажа
  • 72- часови тестове на вятърния парк
  • Пуск на вятърните генератори
  • Надзор и управление изграждането на вятърни паркове

Вятърната електрическа централа може да се състои от една, две или повече турбини. Процесът на изграждане на различните вятърни централи е идентичен като са налице и специфични различия.  При предлагане на цялостни решения за изграждане на един вятърен парк, Ей Би Си Уинд Фарм обхваща целия процес на планиране и изпълнение на фундаментите на вятърните генератори, на електрическата, комуникационна, транспортна и кранова инфраструктура,  монтаж на вятърните генератори, техния пуск и последваща поддръжка. В годините на работа във ветроенергийния сектор Ей Би Си Уинд Фарм е установила добри взаимоотношения с производители и доставчици на оборудване, с кранови и транспортни фирми. Компанията се ангажира с всички организационни и логистични процеси по внос и транспорт на вятърни турбини и оборудване, така че да гарантира спазването на всички заложени срокове и коректно изпълнение на договорите. Дейностите по изграждане на вятърни паркове са застраховани в първокачествени застрахователни компании.

Цялостно и частично изграждане на проекти

Цялостно и частично изграждане на проекти

Лонг Ман Холдинг предлага пълна гама от услуги при изграждането на вятърни паркове. В завсимост от необходимостта и желанията на инвеститора, компанията може да се включи ресурсно и експертно на отделни или на всички етапи от изграждането на проекта.

Контрол при изграждане на проекти

Лонг Ман Холдинг може да бъде нает от собственици и инвеститори, за да изпълни независим и обективен контрол при изпълнението на ВЕИ проекти. По този начин компанията гарантира интересите на възложителя на проекта в качеството си на експерт и независима трета страна.

Референтни проекти

Вятърен одит, вп гурково - 42 MW, 17 WTG ВП Гурково се намира в района на с. Гурково, община Балчик. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно енергийно.
Вятърен одит, Генерал Тошево -300 MW, 150 WTG ВП Генерал Тошево е ситуиран в района на гр. Генерал Тошево, област Добрич. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно.
Вятърен одит, Генерал Тошево -300 MW, 150 WTG ВП Генерал Тошево е ситуиран в района на гр. Генерал Тошево, област Добрич. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно.
Вятърен одит, Генерал Тошево -300 MW, 150 WTG ВП Генерал Тошево е ситуиран в района на гр. Генерал Тошево, област Добрич. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно.
Свържи се с наш представител за повече информация Контакти