В помощ на спорта в Община Никола Козлево

В помощ на спорта на община Никола Козлево, Лонг Ман Холдинг АД дари на с. Пет Могили метална ограда, с която беше отделена и обезопасена територията на стадиона.

ВП Никола Козлево ЕООД, чийто собственик е Лонг Ман Холдинг, дава своя принос към живота в общината участвайки в различни инициативи. Компанията разработва и проект за вятърен парк Пет Могили, с който на територията на общината ще бъдат привлечени частни инвестиции, повишавайки икономическата активност и доходи на населението в региона.