Измерване

Измерване и оценка на вятъра и слънчевия ресурс

Лонг Ман Холдинг има дългогодишен опит в доставката и монтажа на измервателни мачти и апаратура за анализ на вятъра като енергийна суровина. В обхватa на измервателните кампании се включва събиране и обработване на регистрираните данни, анализи на потенциала на вятъра и изготвяне на вятърни одити, като за целта използваме специализирания софтуер WindPro.

През годините сме провели много измервателни кампании за вятърни проекти в България и чужбина. Изработените от нас проучвания с оценки на вятърния ресурс и калкулацията за очаквано годишно производство се приемат от финансови и банкови институции при финансиране на проектите. 

Работим с компании лидери в производството на измервателни сензори - NRG Systems, Nomad, Ammonit, Second Wind. Имаме добър опит и със LiDAR, който позволява мерене на вятърния потенциал на височини извън обхвата на традиционните мачти. Устройствата са мобилни и дават възможност за наблюдение на пространственото разпределение на вятърния ресурс в даден парк чрез поредица от кратки измервателни кампании.

Какво можем да направим за вас

 • Подбор и доставка на измервателно оборудване
 • Изграждане и поддръжка на измервателно оборудване
 • Събиране и обработка на данни
 • Анализ на данни и определяне на вятърния/слънчевия потенциал
 • Оценка на ресурсите с оглед на орографията
 • Оценка на кривата на мощността за избор на най-добрия тип турбина
 • Оценка на производството и ефективността на фотоволтаичната система 
 • Оптимизиране на разположението на фотоволтаичната система
 • Калкулация на засенчване и шумов ефект
 • Корелация и корекция на сурови данни с дългосрочни данни от метеорологични модели
 • Нетно производство на енергия на годишна, сезонна, месечна, дневна и часова база
 • Калкулация на загуби и неточности 
 • Вариантност при различни степени на вероятност P50, P75, P90

Като официален представител на NRG Systems, Лонг Ман Холдинг може да достави както измервателни мачти и апаратура за анализ на вятъра, така и пълна гама оборудване за измерване, оценка и наблюдение на слънчевия потенциал на даден обект. Това дава възможност, както да се оцени бъдещото производство на една фотоволтаична инсталация, така и да се наблюдава и оптимизира производството на съществуващ фотоволтаичен парк.

Използвайки професионалния софтуер PVsyst, Лонг Ман Холдинг извършва фотоволтаични проучвания, оценка и планиране на проекти за покривни и индустриални соларни системи. Компанията може да предостави най-правилното соларно решение за вашите обекти, което ще ви даде възможност да продавате произведената електрическа енергия на свободния пазар или да я използвате за собствени нужди и да намалите енергийните си разходи.

Лонг Ман Холдинг е оторизиран дилър на NRG Systems за България.