Новини

Лонг Ман преминава към Home Office режим на дейност, считано от 16.03.2020 г.

Уважаеми колеги, партньори и приятели, Искаме да ви уверим, че в усложнената епидeмиологична обстановка и тези тежки за ...

Виж още

Присъединихме към световната търговска мрежа на NRG systems – водеща компания в областта на вятърно-измервателните технологии

Американската компания NRG Systems www.nrgsystems.com е революционер и световен лидер в областта на проектирането и прои...

Виж още

Лонг Ман сключи първите договори за енергийно управление с производители с инсталирана мощност 4 МВ и над 4МВ

Благодарение на дългогодишния опит на Лонг Ман Холдинг в областта на административното, търговското и техническото управ...

Виж още

Промените в сектор енергетика

През месец май 2018 г. бяха приети промени в ЗЕ и ЗЕВИ, свързани с либерализацията на пазара на електроенергия в Българ...

Виж още