Новини

На 24.07.2015г. бяха обнародвани в държавен вестник и влязоха в сила…

На 24.07.2015г. бяха обнародвани в Държавен вестник и влязоха в сила изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ...

Виж още

Едно от предизвикателствата към постигане на пълна либерализация в енергетиката…

Едно от предизвикателствата към постигане на пълна либерализация в енергетиката е изборът на механизъм за интегриране на...

Виж още