Новини

Промените в сектор енергетика

През месец май 2018 г. бяха приети промени в ЗЕ и ЗЕВИ, свързани с либерализацията на пазара на електроенергия в Българ...

Виж още

На 25.05.2018 г. влезе в сила европейският регламент за защита на личните данни на физически лица

Уважаеми клиенти и колеги, бихме искали да Ви уведомим, че считано от 25.05.2018г. влезе в сила Европейски регламент за ...

Виж още

Лонг Ман Холдинг АД продава гаранции за произход на енергия произведена от вятър

Лонг Ман Холдинг АД продава Гаранции за произход на енергия произведена от вятър, които са издадени и регистрирани от АУ...

Виж още

Нови 12,6 МВ в административното портфолио на Лонг Ман

От Април 2016, Лонг Ман включи нови 12,6МВ към портфолиото си от инсталирани мощности, които управлява административно и...

Виж още

На 24.07.2015г. бяха обнародвани в държавен вестник и влязоха в сила…

На 24.07.2015г. бяха обнародвани в Държавен вестник и влязоха в сила изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ...

Виж още