Нови 12,6 МВ в административното портфолио на Лонг Ман

От Април 2016, Лонг Ман включи нови 12,6МВ към портфолиото си от инсталирани мощности, които управлява административно и така увеличи общия капацитет на управляваните от нея вятърни паркове на 50МВ.
Локализирана извън България,  компанията собственик на вятърния парк се довери изцяло на екипа на Лонг Ман и възложи цялостното търговско управление на парка, което включва пълния пакет от дейности, необходими да бъдат изпълнявани ежемесечно, за да може парка да постига максимална финансова ефективност. Лонг Ман беше оторизирана да представлява компанията собственик пред електроразпределителното дружество, с което тя е в търговски отношения, да следи и контролира договори и документация с отношение към дейността, потоците от информация, които се подават към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, да осигурява гаранции за произход на произведената електроенергия от АУЕР. Както за други свои клиенти, така и тук, Лонг Ман ще предложи решения при достигане на „нетно специфично производство“ на парка и такива свързани с балансиращия пазар-  консултации, преговори, сключване на договори с търговци на електроенергия и координатори на балансиращи групи. Като ангажимент бяха възложени дейности свързани със застраховането, комуникацията и сигурността на вятърния парк. За периода на своето действие, сключения договор предвижда юридически консултации и помощ във всеки аспект на дейността на вятърния парк.