bgr
Проекти в развитие

ПРОЕКТИ В РАЗВИТИЕ

ВП „Дъбрава”, 153,3 MW

Местоположение:с. Дъбрава, общ. Балчик
Статус: Проектирането продължава. Извършен ОВОС и влязло в сила Решенние.

Виж повече

ВП „Каварна Г6”, 2.5 MW

Местоположение: гр. Каварна Статус: Проектът има разрешение за строеж. Очаква окончателен договор.

Виж повече

Wind Park „Dropla”, 4 MW

Местоположеие:с. Дропла, общ. Балчик Статус: Проектът очаква предварителен договор. Проектирането продължава.

Виж повече

ВП „Евклипс 2”, 4 MW

Местоположение: с. Хаджи Димитър, общ. Каварна Статус: Проектът очаква предварителен договор. Проектирането продължава.

Виж повече

ВП „Дъбрава 2”, 3 MW

Местоположение: с. Дъбрава, общ. Балчик Статус: Проектът очаква предварителен договор. Проектирането продължава.

Виж повече

ВП „Каварна Г7”, 2.5 MW

Местоположение: гр. Каварна Статус: Проектът очаква предварителен договор. Проектирането продължава.

Виж повече

Клиенти и партньори