bgr
Приключили проекти

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

ВП „Лонг Ман”, 10MW

Местоположение: гр. Каварна
Статус: Завършен и пуснат в експлоатация през 2008г.

Виж повече

ВП „Храброво”, 8 MW

Местоположение: с. Храброво, общ. Балчик.
Статус: Проектът е завършен пуснат в експлоатация през 2011г.

Виж повече

ВП „Гурково” , 42 MW

Местоположение:с. Гурково, общ. Балчик
Статус:Проектирането на вятърния парк е приключило и проекта разполага с разрешение за строеж. Очаква се сключване на окончателен договор за присъединяване.

Виж повече

ВП „Дъбрава-ЕИ”, 4 MW

Местоположение:с. Дъбрава, общ. Балчик
Статус: Проектирането на вятърния парк е приключило и обекта разполага с разрешение за строеж. Очаква се сключване на окончателен договор за присъединяване,

Виж повече

ВП „Лонг ЕМ”, 3 MW

Местоположение: с. Дропла, общ. Балчик
Статус: Първи етап от проекта е завършeн и пуснат в експлоатация през 2010г.

Виж повече

ВП „Видно”, 2,4 MW

Местоположение: с. Видно, общ. Каварна
Статус: Проектът е завършен и пуснат в експлоатация през 2007г.

Виж повече

ВП „Евклипс”, 1,7 MW

Местоположеие:с. Хаджи Димитър, общ. Каварна
Статус: Проектът е завършeн и пуснат в експлоатация през 2007г.

Виж повече

ВП „Арко”, 1 MW

Местоположение:гр. Каварна
Статус:Проектът е завършен и пуснат в експлоатация през 2008г.

Виж повече

ВП „Б-З Експорт”, 600 kW

Местоположение: с. Могилище, общ. Каварна
Статус: Проектът е завършен и пуснат в експлоатация през 2008г.

Виж повече

Клиенти и партньори