bgr
ИНВЕСТИЦИОННА ВЪЗМОЖНОСТ

ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЕАД ЗАЕДНО С ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ АД С НОВО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР

team member icon

Продажба

Вятърен парк Дъбрава 4 МВ

 • България (с.Дъбрава, община Балчик).
 • Разположен в близост до пристанище Варна (най-голямото в България) и пристанище Констанца, Румъния (най-голямото в Черно море).
 • Отличен вятърен потенциал – средна скорост на вятъра 7,1 м/с на 100м височина.

Основни данни

 • Разрешен за 2 ветрогенератора (ВГ) всеки един с мощност 2MW, височина на кулата 105м. и роторен диаметър 90м.
 • Терените на проекта принадлежат на собственика на Проекта.

Статут

 • Устройственото планиране, екологично съгласуване, технически проекти и дизайни – финализирани.
 • Разрешение за строеж на ветрогенератори, вътрешни и външни кабелни трасета, ГРУ - получени и валидни до май 2030г.
 • Присъединяване към електропреносната мрежа – зависи от окончателния избор на тип ветрогенератори.
 • Продажбата на електроенергия е възможна единствено на свободния пазар. Без държавно субсидиране и преференциални тарифи.

Финансов Модел

 • Финансовият модел е разработен на база 2бр. Vestss V80 2MW, височина на кулата 100м. и роторен диаметър 80м., реновирани ветрогенератори с цел подобряване ефективността на инвестиционните разходи, с очаквано годишно производство на ел.енергия 9 980 MWh при вероятност Р84.
 • Възможни са и други конфигурации от ветрогенератори при условие, че отговорят на параметрите заложени в разрешителните за строеж.

ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА МОДЕЛА СА:

Индикатор Стойност
Капиталови разходи (вкл. придобиване на Проекта) €2.4 Млн
Нетни приходи(средно за 15г.) €505 000
Печалба преди лихви, данъци и амортизация(за 15г.) €398 000
Вътрешна норма на възвращаемост (без ливъридж) ≈ 13.06%
Период на изплащане (години) ≈ 7.26

Възможности

 • Собственикът на проекта (Енерджи Инвест ЕАД) е 100% собственост на частен инвестиционен фонд, който желае да продаде дяловете си поради специфични инвестиционни ограничения.
 • Компанията, която разработва проекта (Лонг Ман Холдинг АД) , е с дългогодишен опит на българския пазар на вятърна енергетика и може да предложи пълен пакет интегрирани услуги „до ключ“ за инвестиции като гореописаната или пълна подкрепа при разработването на проекти, които отговарят на специфичните изисквания на инвеститора.
pdf investment opportunity

Клиенти и партньори