bgr
За нас

ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГИЯ - ВЪЗОБНОВЯЕМА И ЧИСТА

Лонг Ман е част от холдингова структура.  Лонг Ман Холдинг е  компанията, която обединява под шапката си няколко дружества, предоставящи широк спектър от услуги и дейности в сферата на възобновяемата енергия и ветроенергетиката в България. Чрез дяловото си участие в капитала на дъщерните си фирми, Лонг Ман Холдинг контролира начина им на управление и икономическата им ефективност.

Компаниите Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм са основни в структурата на групата. В резултат на извършваните от тях дейности, Лонг Ман Холдинг предоставя, както проекти завършени до ключ, така и отделни дейности по проектирането, изграждането и поддръжката на вятърни паркове. 

В периода 2008 - 2015 година разширява дейността си, като инвестира и в производство на електрическа енергия от вятъра. Дружествата Лонг Ман Инвест, Лонг Ем и Лонг Ман Енерджи са създадени със специална иневстиционна цел и притежават вятърни електроцентрали с обща инсталирана мощност 3,5МВ.

Компанията е изцяло частна и собствениците на холдинга са и мениджърския екип, който в годините категорично успя да създаде положителна репутация и да увеличи финансовата стабилност на дружеството.

 

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ. ЗАЩО ИЗБРАХМЕ ВЯТЪРА

Вятърът се използва като източник на енергия от Древността, още с изобретяването на мелниците и ветроходните платна. В съвременното общество, където нуждата от повече надеждни, чисти и възобновяеми източници на енергия е едно от най-големите предизвикателства пред човечеството, предимствата на вятъра не могат да останат незабелязани.

Вятърът като суровина е леснодостъпен, безплатен, чист и неизчерпаем енергиен източник. Въпреки, че е непостоянен като скорост и посока, развитието на проекти в подходящите ветрови райони близо до брега на морето и по високите части на планините, позволява използването на максимума от потенциала на този източник. Тъй като не е обвързана с добива на полезни изкопаеми, тази суровина за производството на електроенергия не се влияе от промените в цените на горивата, а цената на произведената електроенергия е конкурентноспособна на тази от електроцентралите на изкопаемо гориво.

Финансовите предимства не изчерпват ползите от вятърната енергия. Значителни са ползите за природата и околната среда. Освен евтина, вятърната енергия е екологично чиста и възобновяема - няма замърсяване на въздуха и почвите, отделяне на СО₂ емисии и радиоактивни отпадъци. Терените, на които се изграждат вятърните паркове, могат да бъдат използвани за индустриални или земеделски дейности без да се нарушава еко равновесието и живота на населението.

Съвременният начин на живот се нуждае от все повече електроенергия. Нейното осигуряване се превръща в един от най-важните въпроси, пред които сме изправени. Предизвикателство е да се намери ефективен, евтин и екологично чист начин на производството й.

 Ние избрахме вятъра. 

ЗАЩО ЛОНГ МАН. ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

 • Пионер в България в разработването на проекти за вятърни електроцентрали.
 • Екип от висококвалификацирани специалисти в областта на вятърната енергетика – инженери, юристи, икономисти. Всички те работят с грижа и професионализъм за Вашата инвестиция
 • Pабота с професионален сoфтуер за оценка на вятъра като енергийна суравина WindPro, позволяващ оптимизация във всеки етап на разработване на проекта.
 • Добри работни практики с всички субекти, свързани с разработването на ветроенергийни проекти - държавни и общински институции, енергоразпределителни дружества, проектантски екипи, експерти в екологията и всички консултанти, необходими за разработването на проектите.
 • Портфолио с над 350MW проектни мощности, като много от тях са вече реализирани и работещи проекти.
 • Над 15-годишен опит в администрирането и търговското управление на вятърни паркове, гарантиращ административни и търговски услуги от най-високо качество. Управлявани мощности 105MW.
 • Удобно местоположение на офиси ни в гр. Варна и гр. Каварна - в сърцето на вятърната енергетика.
 • Сертифициран по международния стандарт за качество ISO 9001 и стандарт за управление на здравето и безопаността при работа OHSAS 18001 с обхват на дейност „Проектиране и търговско управление на вятърни паркове”.
 • Част e от Лонг Ман Холдинг, която е единствената по рода си компания в България, предлагаща пълната гама услуги в сектор ветроенергетика. Координираните действия между експертите ни в изграждане и поддръжка на вятърни паркове гарантират пълнота и завършеност на пакета услуги.

ИСТОРИЯ

Лонг Ман е създадена 1996г., но бързият темп на развитие на компанията стартира от 2003г, когато започва приоритетно да развива дейности в областта на вятърната енергетика. С нашия опит от повече от 12 години в тази сферата и задълбочени познания за ВЕИ сектора, успяваме да предоставим пълния пакет услуги на инвеститорите.

 • 1996 - основаване на компанията в гр. Стара Загора, България.

 • 2003 - стартира активно развиване на дейности свързани с вятърната енергетика.

 • 2004 - закупуване терен за развитие на собствен проект за вятърен парк ‘Лонг Ман’ в района на гр. Каварна; инсталиране първата в България измервателна апаратура NRG Systems.

 • 2005 - сключване първия договор с клиент за развитие на ветроенергиен проект, като първия етап от него е приключен и въведен в експлоатация още същата година.

 • 2006 - стартират още няколко инвестиционни проекта за вятърни паркове; разширяване на обхвата на дейността и създаване на Ей Би Си Уинд Фарм с основна дейност изграждане и поддръжка на вятърни паркове; част от офисите на структурата са преместени в гр.Варна.

 • 2007 - получаване на разрешение за строеж на ВП ‘Лонг Ман’ 10MW и сключване на договор продажба и изграждане с Глобъл Уинд Пауър, водеща датска компания във вятърната енергетика; приключва проектирането и изгражаднето на няколко малки вятърни парка в региона на Североизточна България.

 • 2008 - изградени са първите нови 2MW турбини в България във вятърен парк ‘Лонг Ман’ 10MW (5 x V90-2MW).

 • 2009-2012 - финализиране на проектирането и изграждането на вятърните паркове ‘Храброво’ , ‘Евклипс’, ’Б-З Експорт’, ’Арко Импорт, ’Видно’ ‘Дропла’ и др.; приключване ОВОС на ВП ‘Дъбрава’150MW; разрешение за строеж на ВП ‘Гурково’ 40MW; сертификация на Лонг Ман по международните стандарти ISO9001 и OHSAS18001; създава се Лонг Ман Холдинг АД;

 • 2013-2014 - ориентиране на част от дейността на компанията към администрирането на вятърни паркове по време на експлоатация; вятърни одити и бизнес модели ВП ’Ген. Тошево’300MW ; процедура по придобиване на дружество ВЕЦ Инженеринг АД;

 • 2015 - разширяване на обхвата с дейности по покупко-продажба на дружества, собственици на вятърни електроцентрали; извършване на правни и финансови дю дилиджънси; провеждане на процедури по апорти и вливания на дружества.

РЪКОВОДСТВО

team member icon
 • Илиян Петков
 • Председател Борд на Директорите
 • Лонг Ман Холдинг АД
 • тел: +359 52 622 650
 • моб: +359 896 889 753
 • ilian.petkov@longman-bg.com
team member icon
 • Цветан Иванов
 • Зам.председател, Борд на Директорите
 • Лонг Ман Холдинг АД
 • Управител, Ей Би Си Уинд Фарм ООД
 • тел: +359 52 622 650
 • моб: +359 898 418 489
 • info@abcwindfarm.com
team member icon
 • Диана Петкова
 • Изп. директор, Лонг Ман Холдинг АД
 • Управител, Лонг Ман ООД
 • тел: +359 52 622 650
 • моб: +359 896 889 752
 • diana.petkova@longman-bg.com
team member icon
 • Христина Иванова
 • Изп. директор, Лонг Ман Холдинг АД
 • Управител, Лонг Ман ООД
 • тел: +359 52 622 650
 • моб: +359 896 889 752
 • hristina.ivanova@longman-bg.com

ЕКИП

team member icon
 • Елина Попова
 • Юрист
 • Лонг Ман ООД
 • тел: +359 52 622 650
 • моб: +359 894 636 545
 • elina.popova@longman-bg.com

team member icon
 • Светлана Капитанова
 • Асистент - проекти
 • Лонг Ман ООД
 • тел: +359 52 622 650
 • моб: +359 893 320 555
 • svetlana.kapitanova@longman-bg.com
team member icon
 • Стела Кирякова-Петрова
 • Специалист обслужване клиенти
 • Лонг Ман ООД
 • тел: +359 52 622 650
 • моб: +359 893 350 222
 • stela.kiryakova@longman-bg.com
team member icon
 • Габриела Сгънатова
 • Специалист Енергиен пазар
 • Лонг Ман ООД
 • тел: +359 52 622 650
 • моб: +359 893 610 089
 • gabriela.sganatova@longman-bg.com
team member icon
 • Калин Николов
 • Мениджър Проекти
 • Лонг Ман ООД
 • тел: +359 52 622 650
 • моб: +359 898 791 979
 • kalin.nikolov@longman-bg.com

КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГИЯ

Ние в Лонг Ман разбираме, че професионализмът е движещата сила и причината за успех във всяко едно начинание. Затова се стремим да бъдем професионалисти във всяко направление на дейността си. Високата квалификация и вътрешната мотивация на нашия екип са приоритет за нас.
Наша основна цел е чрез отговорно и професионално отношение да поддържаме високо качество на работа ни, което да отговаря на високите изисквания във ВЕИ сектора. Услугите, които предлагаме са изцяло съобразени с вижданията, финансовите възможности на инвеститорите и динамично развиващия се отрасъл. Следването на новите пазарни тенденции както преди, така и сега е приоритет за нас и вярваме, че това е една от причините днес да бъдем сред най-успешните компании във вятърната енергетика в България.
Зад доброто име на Лонг Ман стои непрекъснато развитие на съществуващи техники и стандарти при разработването и изграждането на проекти за вятърни паркове, както и внедряване на нови практики, повишаващи качество на продукта, който предлагаме.
 

Клиенти и партньори