bgr
Актуално

Актуално

НАЗАД

ЛОНГ МАН СКЛЮЧИ ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ 4 MW И НАД 4MW

2019-03-08
Лонг Ман сключи първите договори за енергийно управление с производители с инсталирана мощност 4 MW и над 4MW

Благодарение на дългогодишния опит на Лонг Ман Холдинг в областта на административното, търговското и техническото управление на вятърни паркове и на натрупаното към нас доверие от страна на ВЕИ производителите, първите ни клиенти в направление енергиен мениджмънт за производители с инсталирана мощност 4MW и над 4MW са вече факт. От началото на 2019 г. Лонг Ман може да се похвали с първите си сключени договори за енергийно управление в този сегмент, като към настоящия момент вече над 10 компании с обща инсталирана мощност над 45MW се се доверили на нашия екип. Уверени сме, че управляваните от Лонг Ман мощности бързо ще нараснат.
Този пакет услуги е свързан с новата законодателна рамка, действаща от 01.01.2019 г., която постави производителите на електрическа енергия от ВЕИ с инсталирани мощности от 4MW и над 4MW в ситуация на реална конкурентост и пазарен риск и наложи редица изисквания. В светлината на направените законови промени, Лонг Ман се ангажира с повишаване на финансовите резултати на своите клиенти, чрез оптимизиране на разходите за балансираща енергия и успешната продажба на произведената от тях електрическа енергия на енергийната борса.
 
 

Още новини

Виж всички

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЛОНГ ЕМ ООД ЗА ИП ЗА „ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕДИН ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР, КАСАЕЩА НОМИНАЛНА МОЩНОСТ ОТ 1,5MW НА 2MW, ВИСОЧИНА НА КУЛАТА 78М, ДИАМЕТЪР НА РОТОРА 80М В ПИ 23769.52.106"

2020-10-30

От “ЛОНГ ЕМ ” ООД, ЕИК 119591447, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Андрей Василев-Амира“ №38, ет.4, ап.11 На основание чл. 4, ал. 1, във връзка с ал. 3 от НУРИОВОС, в качеството си на Възложител, уведомяваме обществеността за изменение на инвестиционно предложение, както…

Виж повече

ЛОНГ МАН ПРЕМИНАВА КЪМ HOME OFFICE РЕЖИМ НА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 Г.

2020-03-20

Уважаеми колеги, партньори и приятели, Искаме да ви уверим, че в усложнената епидeмиологична обстановка и тези тежки за обществото ни  времена, компаниите от структурата на Лонг Ман Холдинг АД изпълняват своите задължения в пълен обем. Изразявайки своята съпричастност към настоящата ситуация, ръководството…

Виж повече