bgr
Актуално

Актуално

НАЗАД

ЛОНГ МАН СКЛЮЧИ ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ 4 MW И НАД 4MW

2019-03-08
Лонг Ман сключи първите договори за енергийно управление с производители с инсталирана мощност 4 MW и над 4MW

Благодарение на дългогодишния опит на Лонг Ман Холдинг в областта на административното, търговското и техническото управление на вятърни паркове и на натрупаното към нас доверие от страна на ВЕИ производителите, първите ни клиенти в направление енергиен мениджмънт за производители с инсталирана мощност 4MW и над 4MW са вече факт. От началото на 2019 г. Лонг Ман може да се похвали с първите си сключени договори за енергийно управление в този сегмент, като към настоящия момент вече над 10 компании с обща инсталирана мощност над 45MW се се доверили на нашия екип. Уверени сме, че управляваните от Лонг Ман мощности бързо ще нараснат.
Този пакет услуги е свързан с новата законодателна рамка, действаща от 01.01.2019 г., която постави производителите на електрическа енергия от ВЕИ с инсталирани мощности от 4MW и над 4MW в ситуация на реална конкурентост и пазарен риск и наложи редица изисквания. В светлината на направените законови промени, Лонг Ман се ангажира с повишаване на финансовите резултати на своите клиенти, чрез оптимизиране на разходите за балансираща енергия и успешната продажба на произведената от тях електрическа енергия на енергийната борса.
 
 

Още новини

Виж всички

ПРОМЕНИТЕ В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

2018-09-11

През месец май 2018 г. бяха приети промени в ЗЕ и ЗЕВИ, свързани с  либерализацията на пазара на електроенергия в България. Основната промяна в Закона за енергетиката за ВЕИ сектора е изваждането на свободния пазар на всички производители, които имат преференциална цена за електроенергията и са с инсталирани…

Виж повече

НА 25.05.2018 Г. ВЛЕЗЕ В СИЛА ЕВРОПЕЙСКИЯТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

2018-06-06

Уважаеми клиенти и колеги, бихме искали да Ви уведомим, че считано от 25.05.2018г. влезе в сила Европейски регламент за защита на физическите лица по повод на обработването на лични данни (GDPR). В тази връзка Ви молим да се запознаете с актуалната  Политика за защита на личните данни Лонг Ман ООД …

Виж повече