bgr
Актуално

Актуално

НАЗАД

ПРОМЕНИТЕ В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

2018-09-11
ПРОМЕНИТЕ В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

През месец май 2018 г. бяха приети промени в ЗЕ и ЗЕВИ, свързани с  либерализацията на пазара на електроенергия в България.
Основната промяна в Закона за енергетиката за ВЕИ сектора е изваждането на свободния пазар на всички производители, които имат преференциална цена за електроенергията и са с инсталирани мощности 4МВ  и над 4 МВ. Всички останали ВЕИ производители не са засегнати от промените.
С реформите в Закона за енергетиката от 01.01.2019 г. тези производители ще бъдат задължени да продават цялата си електроенергия на организирания борсов пазар на електрическа енергия, като компенсирането на разликата между пазарната цена и преференциалната цена ще се осъществява с предоставяне на премия от  Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС). Тази премия е фиксирана за отделните групи производители и ще се изчислява от Комисията за водно и енергийно регулиране (КЕВР) за година напред, като по специална методика се определи референтна пазарна цена.
Екипът на Лонг Ман е готов да реагира адекватно на промените в Закона за енергетиката и да осигури най-добрите условия за реализация на свободния борсов пазар на своите клиенти. За целта Лонг Ман увеличи броя на предлаганите услуги в пакет „Свободен пазар“, като включи допълнителни дейности. Нарастват нашите ангажименти към клиентите на борсовия пазар, на които сме напълно подготвени да предложим широк спектър от услуги по анализ, планиране и преговори за дефиниране на цени, условия и срокове за продажба на произведената от тях електрическа енергия. Във връзка с възникващата необходимост от оптимизиране на прогнозирането на произведената енергия, ние генерираме и регистрираме графици за производството. Осигуряваме пълно представителство пред Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Още новини

Виж всички

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЛОНГ ЕМ ООД ЗА ИП ЗА „ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕДИН ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР, КАСАЕЩА НОМИНАЛНА МОЩНОСТ ОТ 1,5MW НА 2MW, ВИСОЧИНА НА КУЛАТА 78М, ДИАМЕТЪР НА РОТОРА 80М В ПИ 23769.52.106"

2020-10-30

От “ЛОНГ ЕМ ” ООД, ЕИК 119591447, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Андрей Василев-Амира“ №38, ет.4, ап.11 На основание чл. 4, ал. 1, във връзка с ал. 3 от НУРИОВОС, в качеството си на Възложител, уведомяваме обществеността за изменение на инвестиционно предложение, както…

Виж повече

ЛОНГ МАН ПРЕМИНАВА КЪМ HOME OFFICE РЕЖИМ НА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 Г.

2020-03-20

Уважаеми колеги, партньори и приятели, Искаме да ви уверим, че в усложнената епидeмиологична обстановка и тези тежки за обществото ни  времена, компаниите от структурата на Лонг Ман Холдинг АД изпълняват своите задължения в пълен обем. Изразявайки своята съпричастност към настоящата ситуация, ръководството…

Виж повече