bgr
Актуално

Актуално

НАЗАД

ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ АД ПРОДАВА ГАРАНЦИИ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕНЕРГИЯ ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВЯТЪР.

2017-12-08

Лонг Ман Холдинг АД продава Гаранции за произход на енергия произведена от вятър, които са издадени и регистрирани от АУЕР.

Още новини

Виж всички

НА 24.07.2015Г. БЯХА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК И ВЛЯЗОХА В СИЛА...

2016-02-29

На 24.07.2015г. бяха обнародвани в Държавен вестник и влязоха в сила изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за енергия от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ), касаещи дейността на производителите на вятърна електроенергия.  Създаването на Фонд „Сигурност на електроенергийната…

Виж повече

ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА...

2016-02-29

Едно от предизвикателствата към постигане на пълна либерализация в енергетиката е изборът на механизъм за интегриране на ВЕИ в електроенергийния пазар в страната. С последните промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) от 24.07.2015 г. се въведе легална дефиниция на нетно специфично производство…

Виж повече