bgr
Актуално

Актуално

НАЗАД

НОВИ 12,6МВ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПОРТФОЛИО НА ЛОНГ МАН

2016-04-15
НОВИ 12,6МВ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПОРТФОЛИО НА ЛОНГ МАН

От Април 2016, Лонг Ман включи нови 12,6МВ към портфолиото си от инсталирани мощности, които управлява административно и така увеличи общия капацитет на управляваните от нея вятърни паркове на 50МВ.  
Локализирана извън България,  компанията собственик на вятърния парк се довери изцяло на екипа на Лонг Ман и възложи цялостното търговско управление на парка, което включва пълния пакет от дейности, необходими да бъдат изпълнявани ежемесечно, за да може парка да постига максимална финансова ефективност. Лонг Ман беше оторизирана да представлява компанията собственик пред електроразпределителното дружество, с което тя е в търговски отношения, да следи и контролира договори и документация с отношение към дейността, потоците от информация, които се подават към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, да осигурява гаранции за произход на произведената електроенергия от АУЕР. Както за други свои клиенти, така и тук, Лонг Ман ще предложи решения при достигане на „нетно специфично производство“ на парка и такива свързани с балансиращия пазар-  консултации, преговори, сключване на договори с търговци на електроенергия и координатори на балансиращи групи. Като ангажимент бяха възложени дейности свързани със застраховането, комуникацията и сигурността на вятърния парк. За периода на своето действие, сключения договор предвижда юридически консултации и помощ във всеки аспект на дейността на вятърния парк.

Още новини

Виж всички

ЛОНГ МАН СКЛЮЧИ ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ 4 MW И НАД 4MW

2019-03-08

Благодарение на дългогодишния опит на Лонг Ман Холдинг в областта на административното, търговското и техническото управление на вятърни паркове и на натрупаното към нас доверие от страна на ВЕИ производителите, първите ни клиенти в направление енергиен мениджмънт за производители с инсталирана мощност 4MW и…

Виж повече

ПРОМЕНИТЕ В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

2018-09-11

През месец май 2018 г. бяха приети промени в ЗЕ и ЗЕВИ, свързани с  либерализацията на пазара на електроенергия в България. Основната промяна в Закона за енергетиката за ВЕИ сектора е изваждането на свободния пазар на всички производители, които имат преференциална цена за електроенергията и са с инсталирани…

Виж повече