bgr
Актуално

Актуално

  • ПРОМЕНИТЕ В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

    През месец май 2018 г. бяха приети промени в ЗЕ и ЗЕВИ, свързани с  либерализацията на пазара на електроенергия в България. Основната промяна в Закона за енергетиката за ВЕИ сектора е изваждането на свободния пазар…

    2018-09-11 Виж повече